programy
kategorie

Wojciech Kwaśniak: Nie czuję się złym urzędnikiem. Prokuratura powinna do siebie zwrócić stawiane zarzuty

- Gdyby prokuratura w Warszawie inne agendy państwowe zwalczające przestępczość zorganizowaną podjęły właściwe działania, nie mielibyśmy dziś takiej sytuacji i strat finansowych, grupa przestępcza związana ze SKOK Wołomin zostałaby zawczasu rozbita i nie doszłoby do zamachu na moje życie – twierdzi w programie... rozwiń

Tranksrypcja:Blisko 2 miliardów złotych...
rozwiń
Strat przez
Spóźniona decyzja KNF tak
Twierdzi prokurat
Datura krajowa
Przykładowa dużą konferencję
Prezentacje
I zarzuca
Panu byłemu prze
Czemu
Kilku innym może
Niedopełnienie
Czuję się pan
Złem urzędnik
Nie czuję się złym urzędnikiem bo to dzięki
Wyłącznie działaniom komisji
Nadzoru Finansowego
We współpracy
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie
Doszło do ujawnienia
O działalności przestępczej prowadzoną przez zorganizowaną grupę
Powiązania ze skokiem Wołomin
Gdyby
Na odpowiednio wczesnym etapie
Kasa krajowa
Skok oraz prokuratura
A bądź ABW
Czy CBA podejmowały właściwe działania
To ta zorganizowana grupa przestępcza zostałaby
Znacznie wcześniej rozbita Mało tego
Nie doszłoby do zamachu na moje życie i zdrowie
Panie Wojciechu Ale
Prokuratura bo będę odnosił się do tego co co co prezentuje mówi
Już za późno za rok za późno
Działać
Za późno to na kuratora przede wszystkim to powinna kierować do siebie bo
Zwalczania przestępczości w świetle uprawnień
W zapisanych przepisach prawa jest właśnie prokuratura i prokuratura przede wszystkim w Warszawie nie robiła Nic 2013
14 roku Mało tego nie robiła wcześniej bo już doniesienia do prokuratury
W Warszawie niektóre jednostki zgłosiły
Przed 2013 rokiem Komisja Nadzoru Finansowego w 2003
13 roku złożyła tak
Takie doniesienie
Jaki generalny jest pod
Doktorat informacji w
Finansowej to w żaden sposób nie wpłynęło na działania
Prokuratury
Straty które bym powiedział w tym podmiocie powstały właśnie powstały na skutek prowadzenia działalności przestępczej
Przez osoby kierujące tynk
Skokiem a przecież nie przez Komisję Nadzoru Finansowego które działa w oparciu
O procedurę administracyjną
W świetle zadań jej przypisany W tym przypadku w ustawie o działalności skoki komisja swoje obowiązki dopełniła
Gdyby
Przede wszystkim prokuratura w Warszawie inne agendy
Rządowe
Desygnowany do zwalczania przestępczości a szczególności przez
Przestępczości zorganizowanej podjąć właściwe działania
Mielibyśmy z inną sytuację związku z tym też zarzut
To prokuratura przede wszystkim mieć do swoich przed
Przedstawiciel kieruj
Co to znaczy że port
Kurator i śledczy
Odpowiedzialni za
Sprawę Skok Wołomin
Ktoś jest od
Odpowiedzialny no
Pieniądze wyparowały ito
To sobie zabrać
Ależ oczywiście że tak
A przede wszystkim są odpowiedzialne
Władzę
Skok Wołomin czyli zarząd i rada nadzorcza Proszę zwrócić uwagę
Na żadnym etapie prokuratura nie wskazuje osób
Zasiadających w radzie nadzorczej tego podmiotow często rada nadzorcza
Wybrana przez członków
Tego skoku
A wybrałaś zarząd i na bieżąco była powiązania nadzorować jego działalność
Prokuratura nie kieruję żadnych zarzutów w kierunku biegłych rewidentów a tylko oni są uprawnieni
Do weryfikacji sprawozdań finansowych przygotowywanych przez
Spotkanie przedstawicieli kasy krajowej
Która wykonywała funkcje kontrolne
Przed 2013 rokiem
Nad tym systemem
A przecież prokuratura w Gorzowie twierdzi że działalność
Przestępcza była prowadzona 20
1008 roku Mało tego
Kasa krajowa zarówno przed 2013 wykonywała funkcje kontrolne ilustracyjne wobec
Tego podmiotu
Ale przecież
Od 2013 roku do chwili obecnej nadal wykonuje
Również te funkcje kontrolne ilustracyjne i w żaden sposób nie
Wspomagała Komisji Nadzoru Finansowego
To tylko dzięki
Determinacji
Urzędu komisji nadzoru finansowego i doświadczonych pracowników
Stopniowo doszło do ujawniania
Zagrożeń występujących w tym podmiocie
I ostatecznie
Do ustanowienia zarządcy komisarycznego ale
Przypomnę przesłanki upadłości tego podmiotu przecież nie była strata bilans
Tylko masowe wycofywanie środków
A przez członków tej kasy które doprowadziło
A w okresie nie całego miesiąca od ustanowienia zarządcy
Komisarycznego do utraty płynności
Braków
Wsparcia płynnościowe go ze strony
Kasy krajowej
I ostatecznie
Zawieszenia działalności
Tego skoku i ogłoszenie upadłości przez sąd
Czyli mieliśmy do czynienia z utratą płynności
Przesłanką bilansową związane ze stratą
To w następny
Okrasa
Wykorzystując informacje przede wszystkim
Posiada posiadane przez
Przez prokuraturę okręgową w Gorzowie
Postępowania Karnego
Oraz informacji które zarówno
Zarządca komisaryczny
Jaki
Następnie syndyk
Doszło
Do ujawnienia
Scully
Patologie występujące w tą
Podmiocie
Gdzie
Grot dokumentów
Finansowych okazało się że było
Sfałszowany poczynając od aktów notarialnych
Wyceń nieruchomości
Poprzez to że formalnie kto inny był dłużnikiem A kto inny rzeczy w
Czystości otrzymywał pieniądze pojawia się pytanie
Jakie
Wnioski wyciągnięto z tej sytuacji
Poza
Rozlicznie mi postępowaniami karnymi bo przecież
Ta zorganizowana grupa przestępcza
W tym podmiocie to nie tylko ten podmiot
To również
Powiązania
Upadłem
A przecież
Prawie że równolegle prowadzili
Działania
Bankiem Spółdzielczym w Wołominie SK Wołomin
Również z Bankiem Spółdzielczym w Nadarzynie
Stop wymaga kompleksowego podejścia prokuratura wybrane wątki w sobie tylko
Wiadomych celach
Ptak
Podnosi zamiast
Sposób kompleksowy
Zanalizować
Działania tej grupy przestępczej i podmiotów
Uwikłanych też relacje z osobami publicznymi to
Jest poważna sprawa
Działanie naszych i moich osobiście
To tylko mnie
Wśród wielu
Urzędu
Publicznych uznano
Jako działania zagrażające
Interesów tej grupy
Pojawia się pytanie dlaczego tak uznano
Przecież to wiesz dlaczego tego nie ci
Politycy dla
Dlaczego nie radana
Zarząd
No właśnie powiedz pytanie na które ja uważam że opinia publiczna powinna uzyskać od
Również media Jak uzyskać odpowiedź ilość pan tematem został
Wielokrotnie mówiłem że należy opublikować w formie białej księgi Nie tylko przez
Wszystkie dane
Nie i materiały które są
Są w posiadaniu były w posiadaniu
Nadzoru Finansowego to nadzór nie ma się czego wstydzić
Bo działał na podstawie w granicach prawa tak jak każdej innej sytuacji
A chodzi o to
Opublikować
Filmy dokumenty posiadane przez kasę krajową
Posiadane właśnie
Prokuratura upośledzają przez agencję bez
Pierwsza wewnętrzna czy CBA
Poda dopiero właściwy obraz
Funkcjonowania
Tego podmiotu innych podmiotów powiązanych
I zorganizowane grupy
komentarze
+1
+1
Ciekawe
Ważne
Smutne
Irytujące
Komentarze (0)
Napisz komentarz