programy
kategorie

Pomoc prawna w Polsce

Biedni, poszkodowani na skutek klęsk żywiołowych czy ofiary przestępstw - to osoby, które bez wątpienia potrzebują pomocy. Budżet państwa nie jest jednak z gumy. W takich sytuacjach wykorzystuje się tzw. fundusze celowe. Czym one są i jak wygląda zarządzanie nimi tłumaczy dr Marcin Romanowski, dyrektor Instytutu... rozwiń
04-04-2019
Tranksrypcja:Pomoc biednym poszkodowanym w trakcie klęsk żywiołowych czy ...
rozwiń
Nie ma wątpliwości
Że takie osoby potrzebują z
Budżet państwa nie jest jednak z gumy do tego służą właśnie fundusze celowe
Gospodarowanie tymi środkami jest prostsze ale nie oznacza to
Że zupełnie
Wyłamuje się spod reguł
W naszym studiu jest doktor
Dr Marcin Romanowski
Dyrektor
Instytutu wymiaru z
Sprawiedliwości
Witamy dzień dobry
Panie doktorze Porozmawiajmy o funduszach
W czym one są
Fundusz FC
Nowe to tak
Ak-sped
Ćwicz na Insta
Turcja
Prawa finansów publicznych
Która
Jest pewnym takim wyjątkiem od zasady materialne jedności budżetu państwa
Czyli mamy do czynienia
Z pewnymi dochodami i również wydatkami
Która
No właśnie wychodzą poza jeden Budżet państwa ale pozostają w
Dyspozycji czy to wybranych Ministrów
Czy też jakiś
Organów administracji publicznej czy to rządowej czy samorządowej
Które realizują właśnie specyficzne cele
Prawo budżetowe to zawsze było
Ciężki temat może wypowiedzieć czyli z jednej strony mamy
Budżet z drugiej strony mamy fundusze
Pytanie na jakiej podstawie
W oparciu o jakie
Tutaj mamy do czynienia jeżeli chodzi o fundusze celowe zawsze z podstawą ustawowo
Zgodnie z zasadą że że obciążenia pewne i również wydatki
Państwowe co do swej istoty muszą być regulowane na
Podstawie prawa po
Powszechnie obowiązującego tego właśnie
O najwyższej po Konstytucji randze czyli czyli mówimy tutaj o
Ustawach No i oczywiście jest wiele różnych różnych rozwiązań
Niektóre fundusze są regulowane bardzo szczegółowo inne
Sposób na
Taki bardzo ogólne ale zawsze jest to pod
Podstawa ustawowa
A czy jest jakaś taka Główna zasada
Zasada funkcjonowania takie
Ocet taki
Przede wszystkim to
Związane jest ze specyfiki
Sznycel
Ustawodawca dochodzi do wniosku że
Że mamy do czynienia z pewnym bardzo Spec
Celem gdzie uzasadnione jest
Kto App
Cele były realizowane nie w takim ogólnym bardzo
Czas
To
Niedostosowanym do do Spec
Licznych potrzeb w systemie
Funkcjonowania budżetu państwa ale właśnie
Ale właśnie
W ramach funduszy celowych
Przykład pomoc
Osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Aktywizacja osób bezrobotnych
Czy czy inne tego typu rozwiązania które
Spece charakteryzują się pewną celowością z jednej strony
A z drugiej strony też może być to związane z
W pewnym specyf
Mem charakterem przychodów
To jest trochę tak że
Na przykład Budżet państwa to jest tak
Tworzony ogólnie mamy tam generalne zasady
Dotyczące wydawania pieniędzy
Natomiast funduszu jak rozumiem mamy to już takie
Kiedy dokładnie
Sprecyzowane na co będzie to wydawane i pytanie
Czy tam też jest napis
Pisane kto będzie tymi pieniędzmi zarządzał
Dokładnie tak
Generalnie można wskazać 2 TP funduszy
Celowych
Jedno takie najprostsze to zwykły jeżeli można użyć jakiegoś porównania to zwykły rachunek
Dramione
Rachunek
Które
Na które
Wpływają środki
Sesja źródeł wskazanych ustawą
Przykład jeżeli mówimy o funduszu dla osób pokrzywdzonych przez
Przestępstwem to tutaj mamy do czynienia przy
Przykładowo związkami które
Orzekają sądy
Czyli czyli mamy tutaj środki które pochodzą od przestępców mówiąc
Tak najkrócej nieco kolokwialnie
I one są przeznaczone właśnie na na ofiary przestępstw
Mamy tutaj też do czynienia
Taką specyficzną społecznie uzasadnione alokacji
To w środku A więc to jest po prostu
Zwykły rachunek
Inne te inne fundusze taki bardziej już
Rozwinięte instytucje analizowane to są
Fundusze celowe które posiadają osobowość prawną
Tutaj mamy do czynienia wówczas
SC całym systemem oprzyrządowania jeśli można się tak wyrazić organów
Państwa
Na przykład fundusz
Wspierania osób
Niepełnosprawnych tutaj mamy do czynienia
Już
Przez te działania organów państw
To jest
Specyficzny organ
W przypadku funduszu w tych takich
Bez osobowości
Nieprawda YT
Tutaj nadzorują ich czy dysponentami najbardziej
Precyzyjnie tych funduszy
Są podmioty w randze Ministrów czy to właśnie Minister Sprawiedliwości w odpowiednie oczy
Leczy Minister Pracy jak mówiliśmy o funduszu pracy
Natomiast w przypadku funduszy które
Posiadają osobowość prawną to nawet uczenie po prostu z osobnymi organami
Administracji zazwyczaj rządowej centralnej
Wymień ufam przed chwilą 2 przy
Przykłady takich funduszy o Badoo
Dotyczą osób które
Mają jakieś zdefiniowane potrzeby
W przypadku których prawdopodobnie sam Budżet państwa nie byłby wystarczający
Starczają co mówimy to zarówno ofiara przestępstw
Jaki na przykład
Osobach niepełnosprawnych
Jeszcze przychodzi panu do głowy jeszcze jakiś przykład takiego funduszu celowego
Fundusz leśny fundusz pracy wcześniej wspomniany fundusz Kościelny więc
Jest rzeczywiście pewne samochód
Ale można by rzec że że z punktu widzenia do polityki budżetowej tutaj na medycynie
Ambiwalencja
Tak bo z jednej strony są specyficzne potrzeby
A z drugiej strony jednak tak
Facebook
Jednolitości budżetu więc na pewno warto
Żeby mówiąc nieco
Potocznie nie
Nie rozdawać tych tych funduszy żeby one się Nie mój tylko wały tylko żeby rzeczywiście tam gdzie
Te potrzeby są
Wystarczająco uzasadniona tego tak
Fundusze powstawały No właśnie słowa potrzebie chyba tym co łączy ich
Zbiera te wszystkie fundusze
I Ciekaw jestem czy to jest ta
Generalna
Zasada która uprawnia nas na przykład do tego żebyśmy z takiego
Fundusze
Skorzystali czy może są jeszcze jakieś tak
Takie ogólne
Kiedy mogę z danego
Kto reguluje ustawa to reguluje regulacje na poziomie ustawowym dotyczące poszczególne
Fundusz a ona określa
Źródła finansowania
Jak również krąg beneficjentów
To w krąg podmiotów uprawnionych do do korzystania
Fundusze czyli 3 to będę osobę
Właśnie niepełnosprawne czy to będą osoby
Bezrobotny czy to będą osoby pokrzywdzone przez
Przestępstwem Czyś
Świadkowie
Czy w zakresie na przykład pomocy postpenitencjarnej będą to osoby które
Opuścił Zakład Karny przeczyta
Też ich rodziny
Podsumowując sobie powoli naszą rozmowę Wiemy już że funduszy celowych jest naprawdę dużo
Że są potrzebne bo rozwiązują konkretne problemy
Ciekaw jestem w takim razie
Jak Wielopole
Decyduje się na to
Rokrocznie
Żeby skorzystać
Z pomocy różnych
Możemy to jakoś oszacować
Myślę że tego typu szacunki byłyby trudne ze względu na
Na różnorodność tych duszy
Przykładowo jeżeli chodzi o pomoc pokrzywdzonym
Dane za zeszły rok Oczywiście jeszcze
Większości fundusze nie są dostępne bo ten rok
Okres rozliczeniowy
Trwale tak
Przykładowo jeśli mamy rocznie
Nieco ponad 200
Tysięcy osób
Samych przestępstw
Lento
W pierwszym półroczu zeszłego roku Skorzystaj
Zostało prawie 8000 osób
Pomocy
To można by rzec oczywiście jest mało natomiast to jest kwestia też
Znajomość
Wiedząc że że można stać
Takiej pomocy
Skorzystać
Ona nie zawsze jest
Pełna nie zawsze jest dostępna więc
Warto na pewno o tych rozwiązaniach mówić
Żeby wszyscy którzy są tymi potencjalnymi beneficjentami
Świętami rzeczywiście mogli
Z tych różnych form pomocy korzysta
I to postaw
Kropka
Dziękuję pięknie naszym gościem był dyrektor Instytutu wymiaru sprawiedliwości pan doktor Marcin Romanowski
Fundusze celowe
Powstałe do rozwiązywania naprawdę ważnych problemów
Można rzec
Specjalnych
Dzięki funduszem celowym podnosi się ranga zadań
Na które przeznaczono środki
I finansowe
komentarze
+1
+1
Ciekawe
Ważne
Smutne
Irytujące
Komentarze (0)
Napisz komentarz