NIK: trudna sytuacja szpitali. "Bez zwiększenia nakładów niewiele się zmieni"

- Nie uda się w istotny sposób naprawić sytuacji w służbie zdrowia bez zwiększenia nakładów finansowych - powiedziała w programie „Money. To się liczy” Joanna Szyman, prezes szpitala na Klinach. – One wzrosły, ale dużo szybciej wzrastały koszty związane z wynagrodzeniami czy wydatkami na media. Rośnie też... rozwiń
Tranksrypcja:Sprzed kilku dni alarmujący...
rozwiń
Na temat
Szpitalach mówi wyraźnie
Szpitale miał
Miało się polepszyć sytuację szpital
Nie lepiej a w niektórych przypadkach nawet gorzej z 23
Szpitali które skontrolowała mnie
Finansowa się pogorszyło
Dlaczego pa
Nieza
Jeszcze masz szansę
Myślę że nie uda
Poprawić
Sytuacji w szpitalach
Istotnego zwiększenia nakładów i to jest przyczyna
Nakłady wzrosły bo przechodzę szpital i wzrosło
13 w
Ale dużo szybciej rosły koszty związane ze wzrostem wynagrodzenie z wydatkami na maila
I innymi kosztami
W strukturze szpitala są bardzo rozbudowane
Są duże organizacje one rosły w tempie 17
Związku z tym pojawiły się deficyt
Rośnie również zapotrzebowanie na świadczeń
Ponieważ z roku na rok
Społeczeństwem coraz bardziej chorują coraz starzejącym się pojawia się coraz więcej potrzeb zdrowotnych
Różnice
Które ponosimy na ochronę zdrowia w Polsce versus inne kraje europejskie jest drastyczna dlatego że
Wydajemy się
2000 € na mieszkańca podczas gdy w krajach Unii euro
S4000
Nie da się to
Poprawić wyłącznie poprzez pewne ruchy organizacyjne te nakłady mu
Rosnąć jeszcze
komentarze
+1
+1
Ciekawe
Ważne
Smutne
Irytujące
Komentarze (0)
Napisz komentarz