Informacje o nadawcy

Nadawcą programu "WP" jest spółka WP1 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Numer koncesji: 632/2016-T

Dane kontaktowe:

WP1 sp. z o. o.

ul. Jutrzenki 137a,

02-231 Warszawa

e-mail: telewizja@wp.pl

tel.: (+48 22) 57 63 900

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

www.krrit.gov.pl