programy
kategorie

Mniejsze emerytury w przyszłości. "Największy spadek wśród wszystkich państw UE"

- System emerytalny nie zbankrutuje, ale wysokość emerytur znacząco spadnie. Stopa zastąpienia (wysokość emerytury w porównaniu do ostatniej pensji), która dziś... rozwiń
Tranksrypcja:System emerytalny zbankrutuje...
rozwiń
Nie Nie ma takiego
Zagrożenia przy ścianie nie pytam czy ZUS zbankrutuje bo to zupełnie inna hi
Historia ale to jest Mercedes
Stacja która obsługuje dom emeryta
My powinniśmy za 100
Się nad tym jak będzie wyglądał nasz system emerytalny w przy
Przyszłości
Nie to sprawdzi liście
Imię to sprawdziliśmy i jeżeli bo to jest istotne założenie Jeżeli nie będziemy te zasady które mamy obecnie
System emerytalny będziemy utrzymywali przez najbliższe
Kilkadziesiąt lat
To ten system emerytalny nie zbankrutuje mimo tego że nasza populacja będzie się bardzo szyb
Szybko starzeć
To znaczy w tej chwili wchodzimy w proces
Bardzo szybkiego starzenia się
Na polskiej populacji w najbliższy kill
10 lata
Będziemy jednym z najszybciej starzejących się
Społeczeństwo na świecie
I to oczywiście rodzi istotne obawy o to czy ten system emerytalny utrzyma swoją stabilności czy on będzie wypłacalny
Niemy to sprawdziliśmy
I wynika z tego
Że ten system emerytalny
Nie zbankrutuje zostanie pozostanie wypłacalny to znaczy wydatki Emerytalne będą podobne
Do dzisiejszych
Dzisiaj wynoszą około 11
Procent PKB taką część naszego PKB przeznaczamy na emeryturę
I renty
I przyszłości będzie to podobna kwota
Ale jeżeli
Jeżeli mam sytuacja że wydatki się nie zmienią
A zmieni się liczba emeryt
No to w takim razie wysokość świadczeń musi się teraz ty
I od razu powiem żebyś
Dokładnie tak to znaczy ten system emerytalny nie zbankrutuje właśnie
Emerytury znacząco spadną
To znaczy spadnie wysokość emerytur w porównaniu do wysokości wpłat w Gosp
MPK wskaźnikiem którego się używa do opisania tego zjawiska jest stopa zastąpienia ona pokazuje Ile wynosi
Pierwsza emerytura w porównaniu do ostatniej płacy pracownika czyli jaki jest przeskok
Między okresem zawody
Życia zawodowego a okresem życia na
Dobrze jak jest dzisiaj jak jest w waszej perspektywy
Faktycznie dzisiaj teraz ta stopa zastąpienia wynosi około 60%
Natomiast ta 1060 roku będzie wynosiła około 25
Spadek będzie bardzo znaczący to będzie największy spadek
Wśród wszystkich państw Unii Europejskiej
I to oznacza że
Pokolenie obecnych 20 30 latków doświadczył bardzo dużego przez
Skoków w poziomie życia między okresem życia
Zawodowego okresem życia
Na emeryturze dużo większego przeskoku niż doświadcza pokolenie obecnie osób
Przechodzących na
Emeryturę
Panie Jakubie ale dobrze to w
W czym problem
W samej konstrukcji systemu
O której jest w miarę proste To znaczy dostajesz Tyle wpłacasz
I nic więcej
W wieku emerytalnym czy w ogóle
Na przykład jak pracujemy
Tych problemów jest kilka to znaczy wysokość świadczeń Zależy od tego ile my wpłacamy do tego systemu składek
I teraz
Co można zrobić żeby doświadczenie w przyszłości były wyższe można albo płacić wyższą składkę ale tego oczywiście nie chcemy robić
Albo dłużej opłacić
To znaczy wydłużać okres aktywności zawodowej
I to jest to działanie które
Najważniejsze działania które powinniśmy podejmować żeby
Podnosić swoje świadczenia wyrzuciła praktyka zawodowa żeby poszło w drugą stronę
To znaczy że mam rozumieć że nie ma ucieczki na przykład
Podwyżek
Składek
Lub po prostu nie ma ucieczki od
Podwyższenie wieku emerytalnego tylko że przy
Obniżenie wieku emerytalnego spowodowało że ta perspektywa w wysokości świadczeń
Właśnie jeszcze się pogorszyła to znaczy świadczenia w przyszłości będą
Jeszcze niższe
Wydaje się że to jest nieuniknione to znaczy podnoszenie wieku emerytalnego jest
Nieuniknione będziemy musieli to robić bo inaczej
Emerytów po prostu na starość
Przyszłości czeka bardzo
Znaczące
Bóstwo przy tym obecnym wieku emerytalnym gdybyśmy go trzymali
To około 70% emerytów w przyszłości otrzymywał Oby tylko emeryturę minimalną albo niższą niż emerytura minimalna
To jest nie do utrzymania
Będziemy musieli podnosić wiek emerytalny
I My proponujemy takie rozwiązanie żeby uzależnić
Podnoszenie wieku emerytalnego czy zmiany wieku emerytalnego
Od tego jak zmienia się długość trwania naszego życia
0
0
Podziel się
Komentarze (0)
Napisz komentarz