Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Wszystkie (101)
Nie zgadzam się z opinią
6
Zgadzam się z opinią
7
~Kawa 2019-05-16 (22:53) 2 godziny i 13 minut temu

Bolesław Chrobry I był koronowanym Cesarzem Europy!!! Podbił Watykan i zmusił papieża do jego koronacji i w zemście papież po roku władania Europą zatruł chłostę papież i otruł Naszego Cesarza. Swoją drogą B. Chrobry I wiedział czym pachnie sodomizm watykański!!! :D tego redaktor już nie powiedział. Mamy kłamstwo jakie istnieje. Ponad to największym kłamstwem jest rok 1772 pierwszy rozbiór Polski jak zakłamano Historię naszego Narodu.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
1
Zgadzam się z opinią
9
~Jarrro 2019-05-16 (23:53) 1 godzinę i 13 minut temu

Problem naszej historii jest taki że pisana jest przeważnie przez biskupów lub innych przedstawicieli kościoła RZ/K czyli przez watykan który kroniki akceptował lub nie . Historia powszechna została spisana i ukształtowana w IXX wtedy gdy Polska nie istniała a nasz głos nie liczył się na arenie międzynarodowej . Piszcie historie sami bo inni napiszą ją za was i po swojemu...

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
5
Zgadzam się z opinią
4
~fik 2019-05-16 (23:02) 2 godziny i 4 minuty temu

Bolesław Zapomniany był zwolennikiem powrotu pogaństwa. Obecnie są zwolennicy sekularyzacji. Historia kołem sie toczy.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
1
Zgadzam się z opinią
4
~ALE JAJA 2019-05-16 (21:52) 3 godziny i 14 minut temu

UZYTKOWNIK ALLEGRO elba152 OFERUJE SFALSZOWANY TOWAR W KATEGORII ORYGINAL

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
0
Zgadzam się z opinią
1
~cr 2019-05-16 (18:55) 6 godzin i 11 minut temu

miał syna Bolka z poganką

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
0
Zgadzam się z opinią
1
~jw 2421 2019-05-16 (18:49) 6 godzin i 17 minut temu

tak był ulubionym synem Mieszka II nie cierpiał go Chrobry który faktycznie mieczem wprowadził chrześcijaństwo w kraju Polan

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
6
Zgadzam się z opinią
23
~Anarchol'68 2019-05-15 (08:07) 16 godzin i 59 minut temu

W czasach uznawanych za początki polskiej państwowości ludzie buntowali się nie przeciw chrześcijaństwu jako takiemu - bo samo chrześcijaństwo do państwa Polan trafiło na długo przed 966 rokiem ze Wschodu , tak że wielu poddanych Mieszka I było już chrześcijanami w jednym z obrządków wschodnich! - ale przeciw temu, że chrześcijaństwo w obrządku rzymskim wprowadzali do państwa Polan gardzący miejscowymi Niemcy lub zgermanizowani Czesi - jak Adalbert Sławnikowic! - nawet nie próbujący nauczyć się języka miejscowych i uważający, że wszystko im się od nich należy! Zatem Bolesław Zapomniany mógł faktycznie być polskim królem wkurzonym na szarogęszenie się po Polsce niemieckich klechów i próbującym się ich z Polski pozbyć - a że kroniki w tamtym czasie pisali właśnie klechy, "przypadkiem" Niemcy...

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 3

Nie zgadzam się z opinią
9
Zgadzam się z opinią
1
~gooroo30 2019-05-15 (08:11) 16 godzin i 55 minut temu

Oprócz teorii spiskowych nie ma żadnych powodów, żeby wierzyć w istnienie tego władcy. Pozwolę sobie zauważyć, że na lekcjach historii nie uczą także o smoku wawelskim.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
9
Zgadzam się z opinią
1
~spaniol 2019-05-16 (14:12) 10 godzin i 54 minut temu

Glupszego napadu na Kosciól już znależć nie można - gratuluje POrabanych dziennikarzy

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
5
~1944 2019-05-16 (12:06) 13 godzin temu

Co może kler i Watykan - dupki Polskie macie odpowiedż kto rządzi Polin-ską

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
5
Zgadzam się z opinią
11
~tfujnik 2019-05-16 (12:01) 13 godzin i 5 minut temu

Historia Polski z tamtych lat w ogóle powinna zostać poddana gruntownej weryfikacji, bowiem oparta jest niemal wyłącznie o źródła, których autorem byli ówcześni funkcjonariusze kościoła katolickiego, a ci notowali tylko to co im było wygodne - czyja kronika, taka historia

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
4
Zgadzam się z opinią
14
~aaa 2019-05-16 (08:05) 17 godzin i 1 minutę temu

pogańskie bunty a kto to poganin polska miała inną wiarę a narzucana siłą wiara jest jedyna słuszna i służy rabunkowi i zniewoleniu ludzi. Patrz inny przykład Ameryka i Indianie czy afryka, a nawet zbrojne ramie KK Krzyżacy.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
6
~R.E.B.E 2019-05-16 (03:18) 21 godzin i 48 minut temu

Polska mafia koscielna !!!!

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
4
~dawid 2019-05-16 (02:11) 22 godzin i 55 minut temu

tu jest chyba mowa o Bezprymie, starszym bracie Mieszka II, występującym w artykule pod innym imieniem

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
0
Zgadzam się z opinią
15
~ALE JAJA 2019-05-16 (00:07) 59 minut temu

UZYTKOWNIK ALLEGRO elba152 OFERUJE SFALSZOWANY.TOWAR W KATEGORII ORYGINAL

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
13
~Brzetysław 2019-05-15 (22:22) 2 godziny i 44 minut temu

To nie była żadna reakcja pogańska, tylko antyłaciński zryw polskiego ludu. Większość ziem dzisiejszej Polski, w tym takie dzielnice, jak Śląsk, Małopolska, południowe i zachodnie Mazowsze (wschodnie było praktycznie nie zasiedlone)i prawie cała Wielkopolska po rzekę Wisłę (dzisiejsze kujawsko-pomorskie)od ll połowy IX wieku była ochrzczona. Tak tak - była ochrzczona. W obrządku słowiańskim inaczej zwanym cyrylometodiańskim. Przyszedł on wraz z uczniami Apostołów Słowian z Moraw najpierw na Śląsk a potem na pozostałe wymienione wyżej dzielnice przyszłej Polski. Jego błyskawiczne rozprzestrzenienie się i akceptacja przez lud wynikały z faktu, że zasady nowej wiary były powszechnie zrozumiałe, gdyż głoszono je w ich języku (cerkiewnosłowiański), misjonarze swoim życiem i postępowaniem świadczyli o Chrystusie i potwierdzali głoszone prawdy, które wpisywały się w słowiańską mentalność. W przeciągu niespełna stu lat na ziemiach polskich powstała sieć biskupstw słowiańskich (Wiślica, Sandomierz, Przemyśl, prawdopodobnie Poznań, )oraz metropolia w Krakowie. To dlatego kroniki pod rokiem 1000 wspominają o istnieniu w stolicy dwóch metropolii (łacińskiej i słowiańskiej).Przyjęcie przez Mieszka wiary rzymskiej (zwanej niemiecką) było decyzją polityczną wywołaną czynnikami, których raczej nie poznamy. Podobnie 400 lat później postąpił Jagiełło, "chrzcząc" w obrządku łacińskim państwo,które już od czterech wieków było ochrzczone. W jego wypadku motywy są akurat znane (konflikt dynastyczny - poszukiwał pomocy za granicą i znalazł akurat w Krakowie). Wracając do meritum, wprowadzanie wiary łacińskiej, niezrozumiałej i nieakceptowanej przez ludność, musiało odbywać się przemocą - ogniem i mieczem, jak byśmy to dziś nazwali. Bunty tłumiono, póki władza Mieszków była silna. W latach 30-tych XI wieku jednak, wskutek zbiegu różnych okoliczności, osłabła, co zostało wykorzystane przez możnych i naród do zrzucenia łacińskiego religijnego jarzma i religii rzymskiej. Na czele buntu stanął wielmoża Miecław, władca Mazowsza. O niepogańskim charakterze tamtej wojny świadczy fakt, że i owszem, łacińskich duchownych tępiono bez krzty litości, jednak świątyń nie niszczono. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, bo świątynie te były wcześniej słowiańskie, zostały siłą odebrane i zamienione na łacińskie kościoły. Po powrocie obrządku słowiańskiego miały ponownie służyć ludowi jako domy Boże. Antyłacińskie powstanie Miecława odniosło znaczne sukcesy jednak ostatecznie upadło, częściowo dzięki pomocy udzielonej Kazimierzowi przez Teutonów, głównie jednak przez Jarosława Mądrego, władcę Rusi. Po tym fakcie łaciński katolicyzm zatriumfował już definitywnie i określił historię Polski na następne tysiąc lat. Łacińscy kronikarze, dziejopisarze i kopiści, wszyscy stanu duchownego, gdyż tylko w nim istniały możliwości kształcenia, przez kilka następnych stuleci dokładali najwyższych starań, by usunąć z annałów wszelkie ślady tego pierwszego, słowiańskiego, polskiego chrześcijaństwa, i dziś mamy to co mamy. Na koniec - to wygumkowywanie z historii Polski jej najwcześniejszego, słowiańsko-chrześcijańskiego epizodu nie do końca się jednak dobrodziejom udało. Świadczy o tym kilka wzmianek w kronikach (ta o dwóch metropoliach w Krakowie np), które dotrwały do naszych czasów, oraz pierwszy hymn - utwór "Bogurodzica". Wszystkie znajdujące się w niej słowa, w tym samo "Bogurodzica", są żywcem wyjęte z języka starocerkiewnosłowiańskiego i do dzisiaj można je usłyszeć w liturgii prawosławnej odprawianej w języku SCS: na Bałkanach, w Rumunii, w Czechach i Słowacji oraz na ziemiach ruskich.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
2
~Jan 2019-05-15 (22:20) 2 godziny i 46 minut temu

Gdy kler katolicki zdradził chrześcijan z Cesarstwem Rzymskim stał się na wieki rządną władzy i bogactwa mafią

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
4
Zgadzam się z opinią
13
~lololololololololololol 2019-05-15 (20:51) 4 godziny i 15 minut temu

Reakcja pogańska czyli ostatni zbrojny zryw uciskanych przez duchowieństwo wolnych do niedawna chłopów, zmarginalizowanej arystokracji oraz innowierców. Jedno z najbardziej przemilczanych powstań w historii Polski... Bunt społeczny, który literalnie utopiono we krwi przy pomocy niemieckiego rycerstwa. Tak, tak... kościół katolicki przymuszał wtedy do wieczerzy pańskiej ogniem i żelazem, a nabożny strach przed bogiem był strachem przed kapłanami wcielającym się na zagarniętych przez siebie ziemiach w rolę bezlitosnych feudałów.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 2

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
0
~rea 2019-05-15 (21:32) 3 godziny i 34 minut temu

Drobna pomyłka, Bolesław był synem Bolesława Chrobrego i ruskiej ksieżniczki a nie Mieszka II.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
7
~.JA_JO 2019-05-15 (18:21) 6 godzin i 45 minut temu

Dwuletni okres chaosu po nagłej śmierci Mieszka II nie daje żadnych podstaw do twierdzenia o koronacji zapomnianego Bolesława. Pozycja Rychezy ( i jej sojuszników ww Niemczech ) była na tyle silna, aby skutecznie eliminowac wszelki próby tego typu, zasadniczo torując drogę do tronu Kazimierza Odnowiciela. Skutecznie.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 3